Termovizní kamera

Naše firma vlastní termovizní kameru FLUKE vč. softwaru a provádí zaměřování vč. zpracování vyhodnocovací zprávy.

Termovizní kamery (termokamery) jsou úspěšně využívány již několik desetiletí, a to zejména v několika hlavních odvětvích. Během posledních let patří také mezi tato odvětví právě stavebnictví. Vzhledem ke stále vyšším nárokům na tepelnou izolaci staveb a mnoho nových konstrukčních řešení, je použití termovizní techniky více než vhodným prostředkem pro kontrolu a odhalování stavebně tepelných závad. Termovizní kamera umožňuje zobrazit rozložení povrchových teplot měřeného objektu a odhalit tak místa se sníženým tepelným odporem, tepelné mosty, s netěsnostmi okenních rámů, dveří, atp.